Logopedės

Rūtos Stočkuvienės

DARBO GRAFIKAS

2020-2021 m. m.

SAVAITĖS

DIENOS

PIETŲ PERTRAUKA

DARBO

LAIKAS

 KONTAKTINĖS

VALANDOS

NEKONTAKTINĖS

VALANDOS

I 12.00-12.30 7.30-13.50

8.00-12.00

12.30-13.30

7.30-8.00

13.30-13.50

II 12.00-12.30 7.30-17.20

8.00-12.00

12.30-13.30

15.10-17.20

7.30-8.00

13.30-15.10

III 12.00-12.30 7.30-13.50

8.00-12.00

12.30-13.30

7.30-8.00

13.30-13.50

IV 12.00-12.30 7.30-16.26

8.00-12.00

12.30-13.30

15.10-16.26

7.30-8.00

13.30-15.10

V 12.00-12.30 7.30-13.30

8.00-12.00

12.30-13.30

7.30-8.00

Logopedė suteikia pagalbą vaikams, kurie turi komunikacijos kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

-visapusiškai tiria priešmokyklinukų ir ikimokyklinukų kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą);

-teikia korekcinę logopedinę pagalbą kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams;

-sistemingai kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, įsisavina naujas kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikas, taiko jas darbe;

-dalyvauja Vaiko Gerovės Komisijos (VGK) veikloje, konsultuoja auklėtojas vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimo klausimais, bendrauja su įstaigos bendruomene.

-konsultuoja tėvelius, priima į užsiėmimus, bendradarbiauja su vikų tėvais;

Vaiko kalbos ir kalbėjimo sutrikimus nustato įstaigos Vaiko Gerovės Komisija (VGK). Esant būtinybei, vaiką papildomai tiria, konsultuoja Kauno rajono Pedagoginė Psichologinė Tarnyba.

   

Nuorodos  

   
Copyright © 2021 Garliavos lopšelis-darželis „Obelėlė“. Visos teisės saugomos.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU Bendrąją Viešą Licenciją.